Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Stavební firma Stavby RUFA s.r.o. je aktivním partnerem programu Nová Zelená úsporám, který reflektuje potřeby snižování energetické náročnosti budov, stejně tak jako potřeby efektivního využívání zdrojů.

 

Kontaktujte nás:

Jméno
Příjmení
Email
Telefon

Kontaktujte mě:

Preferuji v době:

Odeslat
 

Pro své zákazníky realizujeme komplexní servis v oblasti získávání dotačních prostředků z programu Nová zelená úsporám.

Služby spojené se snižováním energetické náročnosti budov poskytujeme těmto skupinám:

 • Jednotlivcům – vlastníkům bytových jednotek
 • Společenstvím vlastníků bytových jednotek jako celkům
 • Bytovým družstvům spravující bytový fond
 • Soukromým společnostem
 • Státním sektory mající ve správě státní nemovitý majetek

Naše stavební firma již realizovala řadu investičních akcí spojených s revitalizací bytových domů, rodinných domů, bytových jednotek, veřejných a firemních objektům a právě z tohoto důvodu víme, co naši zákazníci potřebují.

 


Svým zákazníků poskytujeme ucelené portfolio služeb v rozsahu:

Přípravných prací:

 • Zajištění tepelného auditu předmětné budovy
 • Zpracování optimálního projektu s důrazem na dosažení maximálních úspor energií
 • Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy
 • Zajištění všech nezbytných povolení pro realizaci stavby (uzemní řízení, stavební povolení)
 • V případě potřeby zajišťujeme jednání s úřady ve věcech čerpání dotací
 

Realizace prostřednictvím vlastních pracovníků:

 • Zateplení střešního pláště včetně montáže nové folie
 • Výměna otvorových prvků z plastu, či dřeva nebo hliníku (okna, dveře)
 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Zateplení stropních konstrukcí sklepních prostor domu
 • Výměna zámečnických prvků (zábradlí, stříšky, apod.)
 • Realizace díla BEZ VÍCEPRACÍ a ve smluveném termínu
 

Servis po dokončení stavby:

 • Předání dokumentace skutečného provedení stavby
 • Osobní účast zástupců stavební firmy při kolaudačním řízení
 • Smluvní garance úspěšné kolaudace vázaná na výplatu finanční pozastávky
 • Záruky v řádu až 15 let od předání díla bez vad a nedodělků
 • Bezplatný poradenský servis 10 let po dokončení stavby