O firmě

O firmě

Stavební firma vedená majitelem Zdeňkem Růžičkou působí v oblasti pozemního stavitelství na regionálním trhu již od roku 1993. V roce 2012 změnila společnost svou právní formu a stala se společností s názvem Stavby RUFA s.r.o. Portfolio nabízených služeb představuje stavby jak bytové a občanské, tak i stavby průmyslové a vodohospodářské. Dnes již více než 20 let zkušeností v oblasti stavebnictví řadí firmu Stavby RUFA mezi významné stavební firmy na Jižní Moravě.

Jsme společností, která vynakládá maximální úsilí pro dosažení takových výsledků v rámci svých stavebních zakázek, které budují důvěru a dlouhodobý vztah mezi zákazníkem a firmou Stavby RUFA s.r.o. Předáním hotového díla naše práce nekončí. Mezi naše zákazníky patří jak soukromé, tak státní organizace, pro které jsme schopni mimo další servis připravit i financování zakázek z prostředků Evropské unie.

 

Předáním hotového díla naše práce nekončí

S firmou Stavby RUFA s.r.o. získáte:

 • spolehlivého dodavatele stavebních prací dle Vašeho požadavku a přání
 • realizaci stavebních prací ve stanoveném čase, za stanovených podmínek s cílem realizovat stavbu s ohledem na maximální úspory zákazníka při dodržení všech kvalitativních požadavků
 • realizaci stavebních prací dle nejmodernějších trendů ve stavebnictví
 • stavební práce za použití materiálu nejvyšší kvality za nejnižší cenu
 • naše pochopení a rovnocenné partnerství mezi Vámi a naší firmou v době realizace stavby - jednotlivé fáze stavebních prací s Vámi konzultujeme a pravidelně Vás informujeme 
 • naši osobní odpovědnost za odvedenou práci, v průběhu realizace stavby je Vám přidělen pracovník naší firmy, na kterého se můžete kdykoliv v průběhu realizace obrátit
 • dlouhodobé partnerství, kde naše práce nekončí předáním stavby, ale naopak získáte dlouhodobý klientský servis spočívající v okamžitém řešení Vašich záručních i pozáručních potřeb

Strategickou vizí Stavby RUFA s.r.o. je:

 • soustavně budovat prestiž firmy a důvěru zákazníků
 • sledovat nové trendy výrobních technologií
 • zvyšovat úroveň materiálně technického vybavení firmy
 • podporovat jak profesní růst manažerů firmy, tak i zaměstnanců na řemeslných pozicích
 • zajistit spokojenost svých zaměstnanců a tím zvýšit jejich loajalitu k firmě a zákazníkovi
 • diverzifikovat rizika neúspěchu rozšířením podpůrného servisu pro své klienty
 • zlepšovat všechny oblasti systému managementu jakosti v oblasti výroby a služeb,
 • trvale zlepšovat svou pozici na stávajícím trhu v regionu Jihomoravského kraje,
 • vytvoření trvalé finanční stability společnosti,
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí,
 • posilování developerských aktivit a zajištění jejich rozvoje
 • zvyšovat svůj podíl na trhu růstem objemu realizovaných staveb
 

Certifikáty

Osvědčení
Osvědčení
Osvědčení
Osvědčení
Certifikát způsobilosti
Protokol o zaškolení
Osvědčení
Certifikát způsobilosti
Osvědčení o registraci
Osvědčení
Osvědčení
Osvědčení o proškolení
Protokol o zaškolení