Vodo topo plyn

Vodo topo plyn

Pro své zákazníky zajišťujeme kompletní služby v oblasti technických zařízení budov (TZB), a to především v oblastech:

 

  • vytápění
  • vodoinstalace
  • kanalizace
  • plynová zařízení
  • klimatizace
  • solární systémy
  • tepelná čerpadla

Naše služby nabízíme i v projektech „Nová zelená úspora“ (NZÚ) a „Kotlíková dotace“. Při montážích v rámci těchto dotovaných projektů je nutná profesní kvalifikace dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; jejichž jsme držiteli. Naše profesní kvalifikace k montážím obnovitelných zdrojů energie se vztahuje na montáže solárních systémů, tepelných čerpadel a kotlů na biomasu.

 

Součástí našich služeb je zajištění všech stupňů projektové dokumentace v oblastech vytápění, vzduchotechniky a zdravotechniky. Projektovou dokumentaci zpracováváme pro novou výstavbu, rekonstrukce a zároveň pro dotační tituly (NZÚ, kotlíkové dotace). Tato dokumentace je prováděna na základě autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

 

Realizace těchto dodávek uskutečňujeme v rámci celé České republiky a to vlastními zaměstnanci.Kontaktujte nás:

Jméno
Příjmení
Email
Telefon

Kontaktujte mě:

Preferuji v době:

Odeslat